apniukti

1 apniùkti intr. 1. apsitraukti debesimis, apsiniaukti: Diena apniùkus, panašu an lietų Ds. Buvo šaltas, apniukęs rytas, kad už kelių žingsnių nebebuvo žmogaus matyti J.Bil. Dangus taip apniùko, ar nepradės lyti?! Rd. Matos, kad bus lietaus – visur apniùko Dbk. Taip apniùko, ar lyt pradės Dgl. Apniuko oras, turbūt nebe taip šals Rm. Tei apniùko, visai vakaras, i gana Jrb. Apniùkus saulė Pl. Ruduo pasitaikė apniukęs . | prk.: Ligi šiolei jis matė gyvenimą sunkų, apniukusį J.Bil. Kodėl gi galva tokia sunki, o mintys tokios apniukę . 2. paniurti, apsiblausti: Grįžo Motiejus Gailiūnas namo apniukęs ir susirūpinęs A.Vien. Jo veidas buvo liūdnas, apniukęs kaip niekumet . Ko taip vaikštai apniukęs (nusiminęs, piktas) kaip devynios pėtnyčios?! An. Jurgis labai apniuko (nuliūdo) ir išėjo Lkč. Jis visai apniukęs (vaikšto, dirba lyg apsnūdęs) Pšl. Įbedęs apniukusį žvilgsnį į erdves, galvodavo . 3. būti blankiam, apsitraukusiam kuo: Lapai iš apačios balsvai apniukę nuo skersinių žilų plaukelių Mt. Viena grūdo pusė žvilgi, kita gi (= o kita) apniukusi Mt. 4. aptemti (apie akį): Akis gali apniukti ir be gyslainės plyšimo P.Aviž. \ niukti; apniukti; suniukti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apniukti — apniùkti vksm. Matýt, bùs lietaũs – dangùs apniùko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apniūkti — 2 apniū̃kti intr. 1. NdŽ apsitraukti debesimis, apniukti: Dangus apniūkęs – gali sulyti šieną Kš. Oras apniūkęs, šalta Ėr. Išeina saulė, paskui vėl apniū̃ksta Ėr. Dangus dažniausiai tamsiai apniūkęs BM415. Rudenį vis dienos apniū̃kę Trgn. Žalsvai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniukti — 3 apniùkti intr., tr. apnikti: Apniùko moteika, dobilų retai kur po vieną matos Bsg. | prk.: Apniukusios ponią Drūseikienę mintys buvo karčios kaip pelynai rš. niukti; apniukti; įniukti; priniukti; suniukti; užniukti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniūkti — 1 apniū̃kti, ia, àpniūkė tr. 1. N, KI217 apibarti, aprėkti: Apniūkė jis vaikus B. Aš apniūkiau aną, t. y. tylomis apibariau J. 2. apkalbėti: Be reikalo jį àpniūkė, nei teip buvo, nei ką Trgn. niūkti; apniūkti; atniūkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniūkti — apniū̃kti vksm. Dangùs apniū̃ko – gãli sulýti šiẽną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdulti — apdùlti intr. 1. apniukti, apduiti: Tokis gražus rytas, visur tyku, apdùlę Lp. 2. apkvaisti, apsvaigti; žr. 1 apduiti 2: Jis nūnai vaikščioja kaip apdùlęs Kb. Jau jis iš Seirijų apdùlęs (pusgirtis) parvažiavo Srj. dulti; apdulti; išdulti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdumti — 3 apdùmti intr. apniukti, apsiblausti: Apdùmusi diena Šts. Jau kelinta diena visa šiaurės pusė apdùmusi, turbūt iš to šaudymo po Ryga Brs. Kas čia man, akys apdùmo, nematau Mrj. dumti; apdumti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiblankti — apiblañkti intr. 1. pablykšti, pabalti: Seniau buvo veidas raudonas, skaistus, dabar jau apiblañko Gs. 2. refl. apniukti: Vėlinių diena kasmet būna apsiblankusi rš. blankti; apiblankti; išblankti; nublankti; pablankti; pr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniukdyti — caus. 1 apniukti 1. | prk.: Ar gėda šio svieto apniukdė tau dienas?! rš. niukdyti; apniukdyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniūkimas — apniūkìmas sm. (2) KI217 → 1 apniūkti 1. niūkimas; apniūkimas; pasiniūkimas; priniūkimas; suniūkimas; užniūkimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.